• DevOps

DevOps Engineer (Azure)

 • Possible job locations

  Remotely, Bielsko-Biała, Kraków, Rzeszów

 • Contract type

  B2B or Employment contract

 • Languages

  Polish and English (B2)

Apply now

Będziesz odpowiedzialny, za:

 • rozwój oprogramowania poprzez współpracę z zespołem developerskim, skupiającym się przy tym na zapewnieniu stabilności środowiska, ale też wykorzystaniu narzędzi ułatwiającym ciągłą integracje oraz dostarczanie
 • Doskonalenie dostarczanych usług poprzez bezpośredni udział w rozpoznaniu potrzeb naszych klientów
 • Wdrażanie mechanizmów monitorowania, notyfikacji oraz automatyki reagowania na zdarzenia
 • Rozwój LiveBank optymalnie kosztowo, jednocześnie umożliwiający szybkie i łatwe wdrażanie systemu klasy Enterprise w modelu SaaS
 • Wdrażanie aplikacji w różnych centrach chmurowych na całym świecie. Analiza kosztów oraz rozpoznanie w kontekście możliwości wdrożenia na różnych rynkach
 • Dbanie o bezpieczeństwo środowiska, pomoc w implementacji zabezpieczeń wynikających z planowanych oraz planowanych audytów bezpieczeństwa
 • Za wdrażanie polityk Cloud Governance
 • Współprace z dostawcami rozwiązań i narzędzi w celu wykorzystania potencjału chmury obliczeniowej
 • Wsparcie techniczne podczas prac nad architekturą systemu

Wymagania:

 • Min. 2 lata doświadczenia w pracy z platformą Microsoft Azure
 • doświadczenia w pracy związanej z automatyzacją środowisk programistycznych oraz konfiguracją systemu CI/CD z wykorzystaniem narzędzi Azure DevOps: Azure Cloud, Azure Site Recovery, Azure Functions, Azure Automation, App Service, Scale Sets, Azure Devops, Azure Active Directory, Azure Policy, Azure Monitor, Azure Backup, Azure storage, Application Gateway, Azure DNS, ExpressRoute, Load Balancer
 • Doświadczenia z konteneryzacją oraz budowaniem środowisk z wykorzystaniem Kubernetes, PowerShell, Terraform, Kubernetes, AzureDevOps
 • Doświadczenie w monitorowaniu aplikacji web w środowisku produkcyjnym (logs, health, alerting).
 • Realizacja wdrożeń i dokumentacji

Mile widziane:

 • Znajomość innych środowisk chmurowych (AWS)
 • Umiejętność pracy zespołowej (metoda SCRUM), komunikatywność i odpowiedzialność
 • Umiejętność dzielenia się wiedzą i weryfikacji pracy innych członków Zespołu developerskiego
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
Apply now

Test our solution or contact us to find out how LiveBank can help you.