Będziesz odpowiedzialny, za:

 • Rozwój oprogramowania poprzez współpracę z zespołem developerskim, skupiającym się przy tym na zapewnieniu stabilności środowiska, ale też wykorzystaniu narzędzi ułatwiającym ciągłą integracje oraz dostarczanie.
 • Doskonalenie dostarczanych usług poprzez bezpośredni udział w rozpoznaniu potrzeb naszych klientów.
 • Wdrażanie mechanizmów monitorowania, notyfikacji oraz automatyki reagowania na zdarzenia
 • Rozwój LiveBank optymalnie kosztowo, jednocześnie umożliwiający szybkie i łatwe wdrażanie systemu klasy Enterprise w modelu SaaS.
 • Wdrażanie aplikacji w różnych centrach chmurowych na całym świecie. Analiza kosztów oraz rozpoznanie w kontekście możliwości wdrożenia na różnych rynkach.
 • Dbanie o bezpieczeństwo środowiska, pomoc w implementacji zabezpieczeń wynikających z planowanych oraz planowanych audytów bezpieczeństwa.
 • Za wdrażanie polityk Cloud Governance.
 • Współprace z dostawcami rozwiązań i narzędzi w celu wykorzystania potencjału chmury obliczeniowej.
 • Wsparcie techniczne podczas prac nad architekturą systemu.

Wymagania:

 • Min 2 lata doświadczenia w pracy z dowolną chmurą publiczną
 • Min 1 rok pracy z Google Cloud Platfrom
 • Doświadczenie w pracy związaną z automatyzacją środowisk programistycznych oraz konfiguracją systemu CI/CD
 • Praktyczna wiedza wykorzystywania usług takich jak Cloud SQL, Cloud Storage, Virtual Private Cloud, LoadBalancer, Cloud DNS, Cloud CDN,  Google Stackdriver, Kubernetes Engine
 • Praktyczna znajomość standardów i rozwiązań cloud native
 • Znajomość bash lub powershella
 • Doświadczenia z konteneryzacją oraz budowaniem środowisk z wykorzystaniem Kubernetes, Terraform,
 • Doświadczenie w monitorowaniu aplikacji web w środowisku produkcyjnym (logs, health, alerting).
 • Realizacja wdrożeń i dokumentacji

Mile widziane:

 • Certyfikat Professional Cloud DevOps Engineer
 • Certyfikat Certified Kubernetes Administrator
 • Certyfikat Certified Kubernetes Security Specialist
 • Umiejętność pracy zespołowej (metoda SCRUM), komunikatywność i odpowiedzialność
 • Umiejętność dzielenia się wiedzą i weryfikacji pracy innych członków Zespołu developerskiego
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
Apply now