Będziesz odpowiedzialny za

 • Wsparcie w rozwoju oprogramowania we współpracy z zespołem developerskim, skupiającym się przy na zapewnieniu bezpieczeństwa środowiska oraz pomoc w implementacji zabezpieczeń. Dbanie o bezpieczeństwo środowiska, wynikające z
 • planowanych oraz zrealizowanych audytów bezpieczeństwa.
 • Wsparcie we wdrażaniu polityk Cloud Governance.
 • Doskonalenie dostarczanych usług poprzez bezpośredni udział w rozpoznaniu potrzeb naszych klientów.
 • Wsparcie we drożeniu mechanizmów monitorowania, notyfikacji oraz automatyki reagowania na zdarzenia.
 • Wsparcie we wdrażaniu aplikacji w różnych centrach chmurowych na całym świecie.
 • Współpraca z dostawcami rozwiązań i narzędzi w celu wykorzystania potencjału chmury obliczeniowej.
 • Wsparcie techniczne podczas prac nad architekturą aplikacji oraz przygotowaniem dokumentacji.

Wymagania

 • Doświadczenie w monitorowaniu aplikacji i implementacji rozwiązań w środowisku produkcyjnym.
 • Doświadczenie z konfigurowaniu serwisów bezpieczeństwa w środowiskach chmurowych (preferowany MS Azure).
 • Doświadczenie z architekturą opartą o Infrastructure as a Code (preferowany Terraform).
 • Minimum 2 lata doświadczenia w pracy, w obszarze zarządzania bezpieczeństwem.

Mile widziane

 • Znajomość jednego z rozwiązań cloudowych (MS Azure, AWS).
 • Znajomość obowiązujących przepisów prawa, norm, standardów i praktyk w obszarze bezpieczeństwa i regulacji, np. ISO 27001, RODO.
 • Umiejętność programowania z wykorzystaniem API do integracji rozwiązań kontrolnych.
 • Umiejętność dzielenia się wiedzą i weryfikacji pracy innych członków zespołu developerskiego.
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
Apply now