Wzmocnij swój zespół i zaskocz klientów zaawansowanymi narzędziami AI​

Zwiększ produktywność | Automatyzuj procesy | Podnieś sprzedaż

Wyobraź sobie idealne połączenie technologii i człowieka, podnoszące zaangażowanie klientów

Szybkość, precyzja i personalizacja to kluczowe czynniki sukcesu w dynamicznym środowisku biznesowym. Wykorzystaj wiedzę i analizę danych o klientach nie tylko do zwiększenia wolumenu sprzedaży, ale także użyj do oferowania najbardziej dostosowanych produktów. Zapewniając klientowi to, czego potrzebuje we właściwym czasie, zwiększasz współczynnik konwersji i skuteczności.

LiveBank AI Assistant

LiveBanks AI Assistant to zaawansowane rozwiązanie, które wspiera doradców w trakcie codziennych rozmów z klientami. ​AI Assistant obejmuje dwie funkcjonalności: AI Helper i AI Prompter – obie mogą działać w izolowanym środowisku, tj. bez konieczności korzystania z usług publicznych. ​Oznacza to, że rozwiązanie funkcjonuje w ramach wewnętrznej sieci organizacji – gwarantuje pełną kontrolę i bezpieczeństwo danych, co jest tak istotne z perspektywy wymagań regulacyjnych w sektorze finansowym. ​ Ponadto w ramach AI Assistant oferujemy unikalną funkcję odwołania do źródła(np. regulamin oferty), które zostało użyte do przygotowania odpowiedzi. Doradca może zatem sprawdzić materiał źródłowy budując tym samym zaufanie do poprawności wygenerowanych treści.

AI Helper

Ten mechanizm wspomaga Doradcę podczas rozmowy Chat z klientem, umożliwiając AI Helper przygotowanie odpowiedzi na zapytania klienta w czasie rzeczywistym w oknie rozmowy.

Jak to funkcjonuje?​

Doradca selekcjonuje zapytanie klienta, na które AI Helper ma przygotować odpowiedź dostosowaną do potrzeb użytkownika.​ AI Helper, korzystając z analizy dotychczasowej konwersacji, czerpie z Bazy Wiedzy (takiej jak regulaminy czy procedury), aby stworzyć treść odpowiedzi.

Doradca ma kontrolę nad całą rozmową i może wpływać na ostateczny kształt odpowiedzi, na przykład dostosowując ton lub modyfikując treść.​ Ta wyjątkowa funkcja pozwala doradcy znacznie zredukować czas potrzebny na reakcję, co również przekłada się na szybsze i sprawniejsze rozwiązywanie spraw klientów.

AI Prompter

W przypadku skomplikowanych zapytań klientów, doradcy mają do dyspozycji zaawansowane funkcje dostępne w AI Prompter.

To narzędzie, korzystając z zaawansowanych algorytmów, integruje różnorodne źródła informacji, takie jak procedury bankowe, regulaminy ofert, tabele opłat, a także wewnętrzne materiały i instrukcje, które nie są dostępne dla klientów.

Doradcy mają możliwość dodawania kontekstu lub szczegółowego doprecyzowania pytań klientów, co pozwala im na znalezienie bardziej wnikliwych odpowiedzi, które rozwiązują problem lub odpowiadają na pytanie klienta.

To wyjątkowe narzędzie eliminuje konieczność przeszukiwania licznych źródeł informacji i jednocześnie pozwala doradcom na pogłębianie wiedzy o procesach i produktach firmy.

AI Powered product recommendations

Znajomość potrzeb klienta umożliwia antycypowanie jego oczekiwań. Ailleron dostarcza narzędzia rekomendacji produktowej wykorzystujące sztuczną inteligencję, które zapewniają głęboki wgląd w profil klienta. Dzięki integracji z LiveBank możliwa jest rozszerzona analiza informacji o kliencie poprzez integrowanie danych z wielu systemów, np.: CRM.​ ​

Rozwiązanie Ailleron korzysta z zaawansowanego uczenia maszynowego do analizowania rozległych baz danych klientów, obejmujących między innymi informacje demograficzne, segmentację lub dane o historii zakupów. ​ Efektem tych procesów jest jeszcze bardziej zaawansowana segmentacja, która pozwala na precyzyjne i spersonalizowane rekomendacje produktów, dostosowane do indywidualnego profilu każdego klienta.​ ​

Doradcy, korzystając z systemu, otrzymują sugestie dotyczące produktów w czasie rzeczywistym, co zwiększa efektywność obsługi poprzez dostarczanie treści odpowiadających na oczekiwania klientów.​ ​

System pozwala również na planowanie komunikacji wychodzącej do klientów, co umożliwia aktywne zaangażowanie ich spersonalizowanymi ofertami.​ ​

Podsumowując, rozwiązanie to optymalizuje doświadczenie klientów, znajduje dodatkowe możliwości sprzedażowe i zwiększa dochodowość oraz efektywność pracy doradców.

AI powered chatbot

AI Chatbot jest skutecznym narzędziem w zarządzaniu typowymi zapytaniami klientów, które zazwyczaj zajmują cenny czas doradców.​ ​​

Chatbot przyspiesza obsługę, odpowiadając w sposób naturalny. Wykorzystuje sztuczną inteligencję (Generative AI) i modele językowe (Large Language Model – LLM), by automatycznie generować odpowiedzi. Dzięki dostępności 24/7, skraca czas oczekiwania na odpowiedź i zwiększa satysfakcję klienta.​ ​​

Analizując kontekst rozmowy, chatbot korzysta z procedur i regulaminów firmy, aby wygenerować stosowne odpowiedzi.​ ​ ​

Jako pierwsza linia kontaktu z klientami, umożliwia przekazanie sprawy doradcy, gdy spotka się z problemem wykraczającym poza jego możliwości.​ ​ ​

Dzięki temu zespół obsługi może skoncentrować się na bardziej złożonych kwestiach i sytuacjach wymagających specjalistycznej wiedzy i doświadczenia.​ ​

Doradcy angażują się w rozmowy tylko wtedy, gdy jest to niezbędne lub istnieje potencjał dla dodatkowej sprzedaży (UP-Selling/Cross-Selling). Istotne jest, że doradcy mają dostęp do historii rozmów między klientem a chatbotem. Implementacja tego rozwiązania nie tylko ulepsza proces obsługi klienta, ale również umożliwia firmie kierowanie ruchu klientów w stronę interakcji generujących wartość dodaną dla biznesu.

AI Customer Prioritization

Ailleron dostarcza narzędzie do priorytetyzacji klientów oparte na sztucznej inteligencji.​ ​​

AI Customer Prioritization wprowadza innowacyjne podejście do segmentacji i priorytetyzacji klientów. Poprzez analizę czynników takich jak wartość klienta, poziomy zaangażowania i jego potrzeby, podnosi jakość obsługi klienta.​ ​

​ Rozwiązanie może być integrowane z różnymi systemami zarówno do zarządzania ruchem inbound/outbound jak kreatorami baz czy akcji marketingowych.​ ​

​ Integracja z LiveBank pozwala na ustanowienie nowych zasad kierowania połączeń do odpowiednich doradców.​ ​

​ Klienci nie muszą się już zastanawiać nad wyborem tematu rozmowy, gdyż system zapewnia bardziej efektywne kierowanie do pracowników z odpowiednimi umiejętnościami.​ ​

Efektem jest sytuacja, gdzie obie strony odnoszą korzyści: klienci uzyskują obsługę dostosowaną do indywidualnych potrzeb, a pracownicy wykonują zadania zgodne z ich kompetencjami

AI Blur

AI Blur został zaprojektowany, aby odpowiedzieć na istotną potrzebę ochrony prywatności podczas wideo rozmów i sesji udostępniania ekranu. ​ ​

​ Podczas takich interakcji klienci mogą nieświadomie ujawnić wrażliwe informacje, takie jak loginy i hasła. ​ ​

​ AI Blur wykorzystuje zaawansowane rozwiązania, aby w czasie rzeczywistym zablokować obraz z wrażliwymi informacjami określonymi przez instytucję. ​ ​​

Pierwszym krokiem implementacji jest określenie, na których stronach i jakie dane należy ukryć. ​ ​ Zamazywanie rozpoczyna się i kończy płynnie w oparciu o predefiniowane sytuacje, pozwalając na dynamiczną adaptację do prezentowanej treści. ​ ​​

Zapewnia to, że wrażliwe informacje pozostają chronione przed ujawnieniem innym osobom przez całą interakcję udostępniania ekranu. ​ ​

​ Treści ukryte przez AI Blur dotyczą również nagrań z przeprowadzonych rozmów. Podczas odtwarzania nagranego spotkania zamazywanie utrzymuje się we wszystkich przypadkach, w których było aktywne. ​ ​​

Rozwiązanie to zapewnia ochronę prywatności i bezpieczeństwa, która jest zachowana podczas interakcji na żywo oraz w przypadku nagrań​ ​

AI Blur to rozwiązanie dla organizacji, które mają na celu podniesienie standardów prywatności klientów podczas sesji udostępniania ekranu.

Zapewnij znaczące interakcje, budując zaufanie i lojalność, jednocześnie tworząc płynne połączenie między bankiem a klientami.

Co osiągnęli nasi klienci?

 • 0 do 55%

  cyfrowe procesy sprzedaży złożonych produktów

 • do 95%

  redukcja kosztów pozyskania klienta w przypadku cyfrowego wdrażania klientów

 • 20%

  Zwiększona wydajność pracowników dzięki cyfrowym spotkaniom

 • Wydajność i oszczędność kosztów

 • Zwiększone zaangażowanie klientów

 • Ciągłe doskonalenie dzięki wglądowi w dane

Odblokuj inteligentną bankowość: odkryj, jak możemy zwiększyć Twój biznes!

Zostaw nam swoje dane kontaktowe, a my skontaktujemy się z Tobą w celu omówienia szczegółów.

  Administratorem danych w zakresie wskazanym powyżej jest Ailleron S.A. z siedzibą w Krakowie, al. Jana Pawła II 43b, kod pocztowy 31-864, KRS nr. Jana Pawła II 43b, kod pocztowy 31-864, nr KRS 0000385276. Dane będą przetwarzane w celu przekazywania informacji o produktach i usługach Ailleron S.A. oraz innych podmiotów z Grupy Ailleron. Dane będą przetwarzane przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wycofania zgody na kontakt marketingowy – poprzez wysłanie do nas wiadomości e-mail na adres: dane.osobowe@ailleron.com. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie Polityką prywatności.

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google Polityką prywatności i Warunki świadczenia usług .