Polityka Prywatności & Cookies

Jest nam niezmiernie miło, że Nam zaufaliście i udostępniliście swoje dane osobowe. Pragniemy zapewnić, że podejmiemy wszelkie uzasadnione działania w celu ochrony Twoich danych osobowych. Poniżej znajdziesz informacje dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych (dalej łącznie jako „Polityka Prywatności”) w sytuacji, gdy odwiedzasz naszą stronę https://livebank24.com/pl/ oraz którąkolwiek z jej subdomen lub podstron (dalej łącznie „Serwis”) lub kontaktujesz się z nami za pomocą formularza kontaktowego lub korzystając z danych kontaktowych do naszego konsultanta dostępnych w Serwisie.

§1. Administrator Danych

1.1
Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą główną zlokalizowana w Kraków, 43B Jana Pawła II, 31-864 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS numer 0000385276 (dalej: “Ailleron”).

W sprawach dotyczących Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować:

poprzez e-mail lub osobiście – 43B Jana Pawła II, 31-864 Kraków, Polska,
poprzez e-mail: dane.osobowe@ailleron.com

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, które uzyskamy w sytuacjach objętych niniejszą Polityką Prywatności w następujących celach::

  • w celu odpowiedzi na Twoje prośby o kontakt przesłane do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego lub na dane kontaktowe konsultanta – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych osobowych,
  • w celu analizy korzystania z Serwisu oraz poprawy jego funkcjonowania i bezpieczeństwa – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych osobowych,
  • w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami, przed sądami i organami administracyjnymi oraz poza nimi – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych osobowych,
  • w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jeśli łączy nas z Tobą relacja biznesowa, a jeśli dopiero zamierzamy ją nawiązać – na podstawie Twojej zgody,
  • w celu wysyłania newsletterów – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jeśli łączy nas z Tobą relacja biznesowa lub jeśli dopiero ją nawiążemy – na podstawie Twojej zgody,
  • do archiwizacji i tworzenia kopii zapasowych danych – w związku z ciążącym na nas jako administratorze danych obowiązkiem należytego zabezpieczenia danych oraz na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych osobowych.

§3. Dane przetwarzane w celach kontaktowych i marketingowych – zakres przetwarzania:

W przypadku, gdy zdecydujesz się skontaktować z nami za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w naszym Serwisie, lub korzystając z naszych adresów e-mail, numerów telefonów, będziemy przetwarzać dane osobowe, które nam przekazujesz lub są niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie (w tym identyfikacja i kontakt dane, a także adres IP przy korzystaniu z formularza kontaktowego w naszym Serwisie), lub które zdecydujesz się nam przekazać. Przetwarzamy te dane ze względu na to, że są one niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Ailleron oraz w przypadkach, gdy potrzebna jest Twoja zgoda – na podstawie Twojej zgody, tj.:

  • w celu odpowiedzi na przesłaną do nas wiadomość i dalszego kontaktu z Tobą,
  • w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług,
  • w celu archiwizacji i tworzenia kopii zapasowych danych w związku z ciążącym na nas jako administratorze danych obowiązkiem należytego zabezpieczenia danych.

W przypadku zapisania się do naszego newslettera będziemy przetwarzać: adres e-mail, imię i nazwisko, datę i godzinę zapisania się do naszego newslettera.